• HERNÍ PLÁN

    
poutstčtsone
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123


  • REZERVAČNÍ SYSTÉM

Pro on-line rezervaci vstupenek slouží jako přihlašovací jméno Váš e-mail, použitý dříve při registraci do klubu přátel divadla, heslo je stejné jako do klubu přátel divadla.

V případě zapomenutého či nesprávného hesla lze vygenerovat nové heslo a poslat si jej na e-mail. Je také možné provést novou registraci s novým e-mailem.


plakát ABO 2018/19
plakát ABO 2018/19
foto: www.operabalet.czMAPA:ZVEME VÁS NA:


ZPÍVÁME PRO TEBEONDŘEJ HAVELKA
    obrazek
PARTNEŘI A SPONZOŘI
SEVEROČESKÉHO DIVADLA:

Ústecký kraj Ústí nad Labem ostatní partneři

  • VALNÁ HROMADA

Jednatel společnosti Severočeské divadlo s.r.o. svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 29.1. 2019 v 10,00 hod. Jednání se uskuteční v historické budově Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10 ve 2. patře.

další dokumenty k VH zde...

  • NEVÁHEJTE...

CASANOVA
5.3 2019 19:00h - Ústí nad Labem


  • PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ

plakát - Veselá vdova
plakát - Veselá vdova
foto: www.operabalet.cz

více o tomto titulu...

Představení muzikálu
„Noc na Karlštejně“
finančně podporuje společnost

  • ARCHIV AKTUALITFOTOGRAF ÚSTECKÉHO DIVADLA:
NAŠI PARTNEŘI:

Petr Jonáš: Stručná historie ústeckého divadla

historie, historické foto - slavnostní výkop při stavbě Městského divadla rok 1908
historie, historické foto - slavnostní výkop při stavbě Městského divadla rok 1908
foto:
    O stavbě divadla bylo měšťanským zastupitelstvem rozhodnuto v roce 1906. Pro stavbu, započatou v roce 1908, byl vybrán projekt vídeňského architekta Alexandra Grafa a 21. září 1909 bylo divadlo, postavené v pseudobarokním slohu, slavnostně otevřeno Grillparzerovou hrou Sapfó. V hlavní roli vystoupila Marie Pospíšilová, pražská rodačka, která byla pověřena řízením divadla. Pod jejím vedením získalo divadlo, které uvádělo klasické dramata, ale i opery a operety, velmi dobrou úroveň. První světové válka však přinesla úpadek ústeckého divadla. Na jejím počátku bylo divadlo na čas zavřené, v roce 1917 bylo spojené s teplickým divadlem a v jeho repertoáru převládaly kýčovité operety. V roce 1918 bylo zřízeno ústecké divadlo jako stálá scéna, řízená bezprostředně městem. Jeho repertoár t vořila díla špičkových světových autorů a záhy se začal uplatňovat i český vliv. Již v roce 1919 byla na ústeckém jevišti uvedena opera Dráteník a v roce 1923 opera Prodaná nevěsta, provedená vojenským souborem z Litoměřic.

historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1920
historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1920
foto:
      Do Ústí zajíždělo olomoucké divadlo a v roce 1927 zde poprvé hostovalo pražské Národní divadlo. Ve dvacátých letech začaly problémy s financováním divadla, které nakonec vedly městské zastupitelstvo k rozhodnutí neprovozovat divadlo ve vlastní režii, ale pronajmout ho a částečně subvencovat. Ve třicátých letech se na ústecké scéně hrál pestrý repertoár, zahrnující významná díla činoherní, operní i operetní. O tom, že to byl repertoár náročný, svědčí mimo jiné i uvedení opery R. Wagnera Mistři pěvci norimberští v roce 1934 a opery L. Janáčka Káťa Kabanová v roce 1935. Významnou roli při financování náročného provozu divadla sehrály příspěvky mecenášů. Nejvýznamnější mecenáškou byla paní Schichtová, která, bylo-li třeba, pomohla dofinancovat i tíživý deficit divadla.

historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1935
historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1935
foto:
    Období spolužití českého a německého divadla na ústecké scéně ukončily události roku 1938. Nebyl to jenom konec českého divadelního života v Ústí nad Labem, ale i konec rozkvětu německého divadla. Změna v řízení divadla poznamenala i dramaturgii, ve které převládaly Wágnerovy opery a klasické opery italské. Prodlužující se válkou se čím dál více prohlubovaly existenční potíže ústeckého divadla a na podzim roku 1944 byl jeho provoz zastaven. V hrůzných událostech roku 1945 bylo město poničeno, život v něm zpustošen a to, co nezůstalo v troskách, bylo smutnou, ale i nadějnou připomínkou jeho vznešené minulosti. Mezi zachovanými stavbami bylo i ústecké divadlo.

historie, historické foto - PRODANÁ NEVĚSTA z roku 1946
historie, historické foto - PRODANÁ NEVĚSTA z roku 1946
foto: foto: archiv SD
    V květnu 1945 bylo divadlo převedeno pod českou správu a byl zde ustanoven činoherní soubor, který jako svou první premiéru uvedl Tylovu Fidlovačku. Vůbec prvním poválečným představením v ústeckém divadle byla Prodaná nevěsta, uvedená teplickým Divadlem severu. Po první sezóně byl činoherní soubor Městského divadla v Ústí nad Labem zrušen a 1. 8. 1946 byla zřízena Ústecko-Karlovarská zpěvohra, která působila v zimních měsících v Ústí nad Labem a v letních měsících v Karlových Varech. Součástí zpěvohry se stal Městský symfonický orchestr v Ústí nad Labem, doprovázející ústecká představení. Karlovarská představení byla v režii tamějšího lázeňského orchestru. První premiérou zpěvohry byl Smetanův Dalibor, uvedený 16.8.1946 v Karlových Varech a 28.9.1946 v Ústí nad Labem. V ústeckém divadle působil také operetní soubor, který svou činnost zahájil 14.11.1946 premiérou P. Audrona Loutky. V roce 1946 byl zřízen i provozní balet, který působil v tanečních výstupech oper a operet.

    Na začátku sezóny 1947–1948 byl angažován vlastní divadelní orchestr a ústecké divadlo mělo svůj operní a operetní soubor, včetně provozního baletu. Ke konci sezóny však došlo k zásadní reorganizaci divadla. Operetní soubor byl přestěhován do Teplic a provozní balet rozpuštěn. V divadle zůstal operní soubor a v sezóně 1949–1950 byl zřízen samostatný baletní soubor, který jako svou první premiéru uvedl 25. 6. 1950 balet B. Martinů Špalíček. V téže sezóně byla divadla v Ústí, Teplicích a Mostě sloučena pod jedno ředitelství v Teplicích. Ústecké divadlo se znovu osamostatnilo na začátku sezóny 1952–1953 a záhy si získalo významné postavení v síti československých divadel. V roce 1956 vyjelo poprvé do zahraničí, aby v Drážďanech uvedlo dvě představení Smetanovy Prodané nevěsty. V témže roce vysílala Československá televize v přímém přenosu z pražského divadla Jiřího Wolkera ústeckou inscenaci Mozartovy opery Cosi fan tutte.

    V roce 1967 byla zahájena rozsáhlá renovace ústeckého divadla. Podle projektu ing. arch. M. Maxy a ing. arch. A. Bergra byla vyměněna sedadla, v kuloárech položen mramor, stěny byly vytapetovány a veškeré malby a dekorativní prvky výzdoby divadla restaurovány. Byla také vybudována moderní osvětlovací kabina, vybavená paměťovým ovládacím pultem. Současně byla provedena přístavba administrativní části divadla a nová fasáda. Renovace byla prováděna za provozu divadla. Divadlo bylo uzavřeno pouze v lednu 1967, kdy soubor vyjel na zájezd do Švýcarska a Itálie s Mozartovým Donem Giovannim.
    V roce 1972 bylo k divadlu administrativně přičleněno Činoherní studio. V tomto svazku existovalo až do roku 1991, kdy se znovu osamostatnilo.
historie, historické foto - během rekonstrukce divadla 1987-1993
historie, historické foto - během rekonstrukce divadla 1987-1993
foto:
   V roce 1987 byla zahájena generální rekonstrukce a dostavba divadla. Soubory opery a baletu přešly do náhradního prostoru ústeckého Domu kultury. Podle projektu ing. arch. M. Krejčíka, na kterém se dále podíleli zejména ing. Vl. Brabec v oblasti elektroinstalací, ing. K. Schovanec v oblasti divadelní techniky a arch. L. Špás v oblasti vnitřního vybavení, byl restaurován exteriér i interiér historické budovy. Bylo přitom dbáno na udržení památkové podstaty a identického výrazu pseudobarokního divadla, vyzdobeného secesním dekorem a mnoha uměleckořemeslnými výtvory. Výzdoba divadla byla navíc obohacena o umělecká díla současných výtvarníků zejména malbou na železné oponě P. Menše, bustami S. Hanzíka a plastikou M. Bílka. Divadlo bylo vybaveno moderní jevištní, osvětlovací i audiovizuální technikou a byly v něm instalovány varhany, postavené firmou Riegr-Kloss Krnov. V dostavbě divadla, jejíž dispoziční řešení bylo v roce 1991 přizpůsobeno aktuálním potřebám divadla, byly vybudovány sklady palet pro jevištní dekorace, řídící centrum měření a regulace, vzduchotechnika, klimatizační jednotky, televizní studio, zkušebny orchestru, operního sboru a baletu.

    Od 1.1.1991 bylo divadlo převedeno z působnosti Krajského národního výboru do působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem. V roce 1992 se osamostatnilo Činoherní studio.  V roce 1993 bylo Státní divadlo v Ústí nad Labem přejmenováno na Městské divadlo Ústí nad Labem. Rekonstruované divadlo bylo znovuotevřené 8.října 1993. Stalo se opět sídlem operního a baletního souboru a důstojným centrem kulturně společenského života města Ústí nad Labem. V roce 2004 bylo Městské divadlo Ústí nad Labem přejmenováno na Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem. V průběhu existence ústeckého divadla se na jeho představeních podílela řada vynikajících umělců, z nichž někteří dosáhli významných úspěchů na domácích i zahraničních scénách a někteří věnovali ústeckému divadlu celou svou uměleckou kariéru. Stopy, které zde zanechali, se staly trvalou součástí kulturních hodnot, které jsou zavazující pro generaci současnou i budoucí.

Výňatky z kritik: Tosca

Velké umírání ve tmě
..... Není špatné, že A. Plamenac jako Tosca zpívá velmi pěkným sopránem a svoji árii „Vissi D'arte“ zvládla bez námahy, nicméně působí dřevěně. P. Lardizzone jako malíř Cavaradossi je s jistotou výraznější. Více než dvoumetrový S. Nikitine disponuje dobrým barytonem včetně mimiky.
Brilantně se uvedl orchestr. Dirigent Miloš Formáček předvedl všechny Pucciniho kompoziční techniky rovnoměrně. Pro dirigenta je důležité vykrystalizovat složitosti; nenechá nikdy překročit hranice únosnosti patosu, který Puccini velmi jemně odstiňuje. Vynikající orchestr tak dokáže dokreslit toto krimi, ve zvuku podobné filmové hudbě, až k závěrečnému obrazu. Jednota mezi scénickým řešením a hudbou udělala z večera zážitek, který publikum nadchnul.
/Wormser Zeitung 27. 11. 2018, Gernot Lahr-Mische/

Malá scéna, velká opera — turné souboru České opery mělo úspěch
...Tomáš Pilař inscenoval Toscu tradičně, ale ne staromódně. Pouze je třeba kritizovat malé sbory, s výjimkou masivního „Te Deum“, a to navzdory zřejmým logistickým zájezdovým důvodům. Před napůl abstraktními kulisami, v pseudohistorických kostýmech (a s trochou suché ledové mlhy) se režie dramatu ubírá přirozeným...

...celý článek

Z ohlasů diváků

Dear Theater,
First of all many thanks for today's high-level opera. I would like to inquire if the opera company plays Rigoletto in the future in another theater as well. l also would like to know íf there is an opportunity to follow the dates of performances of your opera company on internet.
Kincd regards,
Eszter J.
 
Drahé divadlo; Především děkuji za dnešní operu na vysoké úrovni. Chtěla bych se zeptat, jestli operní společnost bude v budoucnu hrát také Rigoletto v jiném divadle. Také bych ráda věděla, jestli existuje příležitost sledovat termíny představení vaší operní společnosti na internetu. S přátelským pozdravem, Eszter Juharos

Vážená paní Honsová,
včera jsem měla organizační dohled nad představením Labutího jezera a také se mi poštěstilo jít do sálu a prožít představení. Sama za sebe musím říct, že jsem byla unesena. Celý balet scénicky jsem již delší dobu neviděla a ocenila jsem jednoduchost, se kterou byla inscenace pojata.
Prostě jen hudba a tanec, žádný zbytečný balast v podobě třeba snahy o modernizaci, jak se to bohužel poměrně často děje.
Berte tento můj názor jako soukromý, ale myslím, že i ostatní diváci byli spokojeni, o čemž svědčil spontánní potlesk nejen...

...celý článek

konkurz na tanečníky sboru baletu

Šéf baletu Margarita Pleškova vypisuje konkurz na doplnění členů souboru baletu.
Vaše žádosti (profesní životopis a fotografie) zasílejte na adresu: audition.sdul@gmail.com , nejpozději do 5. 3. 2019.
Termín konkurzu: 9. 3. 2019  v 9:00 hod (registrace od 8:00 hod)
Účast pouze pro pozvané.

Repertoár: Labutí jezero, Louskáček, Giselle, Sněhová královna, Polovecké tance/Šeherezáda, Peer Gynt/Carmen, Café Aussig, Zkrocení zlé ženy, Marná opatrnost, Romeo a Julie

Uchazeči si mohou připravit vlastní ukázku.

Adresa: 
Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické náměstí 10
400 01 
Ústí nad Labem
www.operabalet.cz

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Konkurz Severočeské divadlo.pdf

Konkurz baletní soubor
velikost souboru: 172.3 KB
...

...celý článek

Benefice Zpíváme pro Tebe se blíží, koupí důležitý kočárek

Ústecký deník:

...

...celý článek
© 2019 Severočeské divadlo, design & code by Marek Russ