• HERNÍ PLÁN

    
poutstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123


  • REZERVAČNÍ SYSTÉM

Pro on-line rezervaci vstupenek slouží jako přihlašovací jméno Váš e-mail, použitý dříve při registraci do klubu přátel divadla, heslo je stejné jako do klubu přátel divadla.

V případě zapomenutého či nesprávného hesla lze vygenerovat nové heslo a poslat si jej na e-mail. Je také možné provést novou registraci s novým e-mailem.

MAPA:ZVEME VÁS NA:

    obrazek
PARTNEŘI A SPONZOŘI
SEVEROČESKÉHO DIVADLA:

Ústecký kraj Ústí nad Labem ostatní partneři

  • VALNÁ HROMADA

Jednatel společnosti Severočeské divadlo s.r.o. svolává zasedání valné hromady společnosti na 29.1. 2020 ve 13,00 hod. Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti primátora Statutárního města Ústí nad Labem.

další dokumenty k VH zde...

  • NEVÁHEJTE...

VESELÁ VDOVA
18.4 2020 0:00h - Wolfsburg


  • PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ

Frida - plakát
Frida - plakát
foto: www.operabalet.cz

více o tomto titulu...

Představení muzikálu
„Noc na Karlštejně“
finančně podporuje společnost

  • ARCHIV AKTUALITFOTOGRAF ÚSTECKÉHO DIVADLA:
NAŠI PARTNEŘI:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM !!!

Představení Severočeského divadla v Ústí nad Labem jsou do odvolání všechna zrušena.
Z důvodu vyhlášené karantény je uzavřen předprodej. Vstupenky zakoupené v pokladně předprodeje zde budete moci v klidu vrátit poté, co bude znovu otevřena po uvolnění karanténích opatření. O konkrétních termínech Vás budeme informovat, jakmile to bude možné. eVstupenky budou stornovány automaticky a peníze budou vráceny na účet.

Veškeré vstupenky, které byly zakoupeny osobně na jakémkoliv prodejním místě, je nutné vrátit či vyměnit opět na stejném prodejním místě. Colosseum Ticket neumožňuje hotovostní prodeje vracet bankovním převodem vzhledem k vyúčtování.
Co se týká abonentů, všechna představení budou odehrána v náhradních termínech.

Děkujeme za pochopení

Petr Jonáš: Stručná historie ústeckého divadla

historie, historické foto - slavnostní výkop při stavbě Městského divadla rok 1908
historie, historické foto - slavnostní výkop při stavbě Městského divadla rok 1908
foto:
    O stavbě divadla bylo měšťanským zastupitelstvem rozhodnuto v roce 1906. Pro stavbu, započatou v roce 1908, byl vybrán projekt vídeňského architekta Alexandra Grafa a 21. září 1909 bylo divadlo, postavené v pseudobarokním slohu, slavnostně otevřeno Grillparzerovou hrou Sapfó. V hlavní roli vystoupila Marie Pospíšilová, pražská rodačka, která byla pověřena řízením divadla. Pod jejím vedením získalo divadlo, které uvádělo klasické dramata, ale i opery a operety, velmi dobrou úroveň. První světové válka však přinesla úpadek ústeckého divadla. Na jejím počátku bylo divadlo na čas zavřené, v roce 1917 bylo spojené s teplickým divadlem a v jeho repertoáru převládaly kýčovité operety. V roce 1918 bylo zřízeno ústecké divadlo jako stálá scéna, řízená bezprostředně městem. Jeho repertoár t vořila díla špičkových světových autorů a záhy se začal uplatňovat i český vliv. Již v roce 1919 byla na ústeckém jevišti uvedena opera Dráteník a v roce 1923 opera Prodaná nevěsta, provedená vojenským souborem z Litoměřic.

historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1920
historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1920
foto:
      Do Ústí zajíždělo olomoucké divadlo a v roce 1927 zde poprvé hostovalo pražské Národní divadlo. Ve dvacátých letech začaly problémy s financováním divadla, které nakonec vedly městské zastupitelstvo k rozhodnutí neprovozovat divadlo ve vlastní režii, ale pronajmout ho a částečně subvencovat. Ve třicátých letech se na ústecké scéně hrál pestrý repertoár, zahrnující významná díla činoherní, operní i operetní. O tom, že to byl repertoár náročný, svědčí mimo jiné i uvedení opery R. Wagnera Mistři pěvci norimberští v roce 1934 a opery L. Janáčka Káťa Kabanová v roce 1935. Významnou roli při financování náročného provozu divadla sehrály příspěvky mecenášů. Nejvýznamnější mecenáškou byla paní Schichtová, která, bylo-li třeba, pomohla dofinancovat i tíživý deficit divadla.

historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1935
historie, historické foto - Městské divadlo kolem roku 1935
foto:
    Období spolužití českého a německého divadla na ústecké scéně ukončily události roku 1938. Nebyl to jenom konec českého divadelního života v Ústí nad Labem, ale i konec rozkvětu německého divadla. Změna v řízení divadla poznamenala i dramaturgii, ve které převládaly Wágnerovy opery a klasické opery italské. Prodlužující se válkou se čím dál více prohlubovaly existenční potíže ústeckého divadla a na podzim roku 1944 byl jeho provoz zastaven. V hrůzných událostech roku 1945 bylo město poničeno, život v něm zpustošen a to, co nezůstalo v troskách, bylo smutnou, ale i nadějnou připomínkou jeho vznešené minulosti. Mezi zachovanými stavbami bylo i ústecké divadlo.

historie, historické foto - PRODANÁ NEVĚSTA z roku 1946
historie, historické foto - PRODANÁ NEVĚSTA z roku 1946
foto: foto: archiv SD
    V květnu 1945 bylo divadlo převedeno pod českou správu a byl zde ustanoven činoherní soubor, který jako svou první premiéru uvedl Tylovu Fidlovačku. Vůbec prvním poválečným představením v ústeckém divadle byla Prodaná nevěsta, uvedená teplickým Divadlem severu. Po první sezóně byl činoherní soubor Městského divadla v Ústí nad Labem zrušen a 1. 8. 1946 byla zřízena Ústecko-Karlovarská zpěvohra, která působila v zimních měsících v Ústí nad Labem a v letních měsících v Karlových Varech. Součástí zpěvohry se stal Městský symfonický orchestr v Ústí nad Labem, doprovázející ústecká představení. Karlovarská představení byla v režii tamějšího lázeňského orchestru. První premiérou zpěvohry byl Smetanův Dalibor, uvedený 16.8.1946 v Karlových Varech a 28.9.1946 v Ústí nad Labem. V ústeckém divadle působil také operetní soubor, který svou činnost zahájil 14.11.1946 premiérou P. Audrona Loutky. V roce 1946 byl zřízen i provozní balet, který působil v tanečních výstupech oper a operet.

    Na začátku sezóny 1947–1948 byl angažován vlastní divadelní orchestr a ústecké divadlo mělo svůj operní a operetní soubor, včetně provozního baletu. Ke konci sezóny však došlo k zásadní reorganizaci divadla. Operetní soubor byl přestěhován do Teplic a provozní balet rozpuštěn. V divadle zůstal operní soubor a v sezóně 1949–1950 byl zřízen samostatný baletní soubor, který jako svou první premiéru uvedl 25. 6. 1950 balet B. Martinů Špalíček. V téže sezóně byla divadla v Ústí, Teplicích a Mostě sloučena pod jedno ředitelství v Teplicích. Ústecké divadlo se znovu osamostatnilo na začátku sezóny 1952–1953 a záhy si získalo významné postavení v síti československých divadel. V roce 1956 vyjelo poprvé do zahraničí, aby v Drážďanech uvedlo dvě představení Smetanovy Prodané nevěsty. V témže roce vysílala Československá televize v přímém přenosu z pražského divadla Jiřího Wolkera ústeckou inscenaci Mozartovy opery Cosi fan tutte.

    V roce 1967 byla zahájena rozsáhlá renovace ústeckého divadla. Podle projektu ing. arch. M. Maxy a ing. arch. A. Bergra byla vyměněna sedadla, v kuloárech položen mramor, stěny byly vytapetovány a veškeré malby a dekorativní prvky výzdoby divadla restaurovány. Byla také vybudována moderní osvětlovací kabina, vybavená paměťovým ovládacím pultem. Současně byla provedena přístavba administrativní části divadla a nová fasáda. Renovace byla prováděna za provozu divadla. Divadlo bylo uzavřeno pouze v lednu 1967, kdy soubor vyjel na zájezd do Švýcarska a Itálie s Mozartovým Donem Giovannim.
    V roce 1972 bylo k divadlu administrativně přičleněno Činoherní studio. V tomto svazku existovalo až do roku 1991, kdy se znovu osamostatnilo.
historie, historické foto - během rekonstrukce divadla 1987-1993
historie, historické foto - během rekonstrukce divadla 1987-1993
foto:
   V roce 1987 byla zahájena generální rekonstrukce a dostavba divadla. Soubory opery a baletu přešly do náhradního prostoru ústeckého Domu kultury. Podle projektu ing. arch. M. Krejčíka, na kterém se dále podíleli zejména ing. Vl. Brabec v oblasti elektroinstalací, ing. K. Schovanec v oblasti divadelní techniky a arch. L. Špás v oblasti vnitřního vybavení, byl restaurován exteriér i interiér historické budovy. Bylo přitom dbáno na udržení památkové podstaty a identického výrazu pseudobarokního divadla, vyzdobeného secesním dekorem a mnoha uměleckořemeslnými výtvory. Výzdoba divadla byla navíc obohacena o umělecká díla současných výtvarníků zejména malbou na železné oponě P. Menše, bustami S. Hanzíka a plastikou M. Bílka. Divadlo bylo vybaveno moderní jevištní, osvětlovací i audiovizuální technikou a byly v něm instalovány varhany, postavené firmou Riegr-Kloss Krnov. V dostavbě divadla, jejíž dispoziční řešení bylo v roce 1991 přizpůsobeno aktuálním potřebám divadla, byly vybudovány sklady palet pro jevištní dekorace, řídící centrum měření a regulace, vzduchotechnika, klimatizační jednotky, televizní studio, zkušebny orchestru, operního sboru a baletu.

    Od 1.1.1991 bylo divadlo převedeno z působnosti Krajského národního výboru do působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem. V roce 1992 se osamostatnilo Činoherní studio.  V roce 1993 bylo Státní divadlo v Ústí nad Labem přejmenováno na Městské divadlo Ústí nad Labem. Rekonstruované divadlo bylo znovuotevřené 8.října 1993. Stalo se opět sídlem operního a baletního souboru a důstojným centrem kulturně společenského života města Ústí nad Labem. V roce 2004 bylo Městské divadlo Ústí nad Labem přejmenováno na Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem. V průběhu existence ústeckého divadla se na jeho představeních podílela řada vynikajících umělců, z nichž někteří dosáhli významných úspěchů na domácích i zahraničních scénách a někteří věnovali ústeckému divadlu celou svou uměleckou kariéru. Stopy, které zde zanechali, se staly trvalou součástí kulturních hodnot, které jsou zavazující pro generaci současnou i budoucí.

KONKURZ - HRÁČ NA FLÉTNU

Severočeské divadlo s.r.o. vypisuje
KONKURZ
na obsazení místa v orchestru:

Hráč na flétnu - s povinností pikoly
(za MD)

Povinná skladba: W.A.Mozart 1. věta z koncertu pro flétnu G dur (D dur)
A. Vivaldi 2. věta z koncertu pro pikolu a moll (C dur)
Orchestrální party: Prodaná nevěsta, Carmen, Kouzelná flétna,
Rusalka, Labutí jezero, Louskáček
Hra z listu

Uzávěrka přihlášek je 25.3.2019
Termín konkurzu: 27.3.2019 (čas bude upřesněn)

Po dohodě je možno poskytnout studijní materiál a korepetitora.

Přihlášky se stručným životopisem, dosaženým vzděláním a dosavadní praxí zasílejte na adresu:
Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem
Lidické náměstí 10
Ústí nad Labem
400 01
nebo na e-mail
tajemnikorchestru@operabalet.cz
...

...celý článek

Ústecké publikum okouzlí uhrančivá Frida

Ústecký deník:

...

...celý článek

Wágnerovský koncert

operaplus.cz:
...

...celý článek

Vernisáž obrazů

Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová
Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová
V pátek 21. února 2020 proběhla ve foyeru divadla v I. patře vernisáž výstavy obrazů dvou výtvarnic „samouků“ – Jarmily Švehlové a Albiny Gorbiny. Pan ředitel Miloš Formáček dámy představil před představení na jevišti a o přestávce se obě podepisovaly na kartičku s obrázkem jednoho ze svých děl.
Bylo to velmi milé setkání a zpestření premiéry tanečního divadla Frida – strhujícího příběhu jedné z nejslavnějších malířek 20. století v choreografii a režii Mariky Mikanové. Celý tento večer s tématem „Ženy - výtvarnice“, byl skvěle propojen právě svým námětem.
Výstavu reprodukcí můžete vidět v I. patře při každém představení v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.
Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová
Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová
Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová
Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová
Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová
Vernisáž obrazů - Albina Gorbina a Jarmila Švehlová

JARMILA ŠVEHLOVÁ
Po absolvování herectví na Pražské kon zervatoři v roce 1978 Jarmila Švehlová působila 10 let v divadle S. K. Neumanna (dnes Pod Palmovkou), potom v divadle Na Vinohradech, kde hrála již od svých studentských let. Též si zahrála v něko lika inscenacích v ND, dodnes se věnuje dabingu,...

...celý článek
© 2020 Severočeské divadlo, design & code by Marek Russ